PEN Emergency Fund

GoldFinchDelft® staat voor Het Vrije Woord.

Daarom gaat 10% van de winst van de product serie 'Het Puttertje / Het Plakkaat' naar het PEN Emergency
Fund.


PEN, afkorting van Poets, Essayists, Novelists / Playwrights, Editors en Non Fiction Writers, is een
wereldwijde organisatie van en voor schrijvers, die de vrije verspreiding van literatuur en de vrijheid van
expressie hoog in het vaandel heeft. Er zijn meer dan 140 Pen-centra in ruim 100 landen.

www.penemergencyfund.com

 

Logo Pen Emergency Fond