Slavernij in Nieuw Nederland

Tot slaaf gemaakte Afrikanen, die Compagnieslaven werden genoemd naar de West-Indische Compagnie, kwamen al in Nieuw Nederland aan in 1625. De eerste jaren woonden zij vaak samen met hun eigenaren en hadden een zekere mate van vrijheid.
Zo heeft het Dyckman Farmhouse, een boerderij  in Hollands-koloniale stijl, gelegen op het noordelijkste puntje van Manhattan, een keuken waar 3 slaven sliepen zodat er in de koude winters altijd iemand was die het vuur kon bewaken waarmee het hele huis werd verwarmd. Het stuk grond waarop de familie Dyckman boerde, was zo’n 40 ha groot: het strekte zich uit over de volle breedte van Manhattan. Een dergelijk groot stuk land konden ze nooit bewerken zonder hulp. Die hulp kwam van slaven die zij aan zij met de kolonisten de grond bewerkten, zaaiden en oogstten en huishoudelijk werk deden.
In de meer landelijke delen van Nieuw Nederland hadden rijke Nederlandse gezinnen meer slaven, zoals de familie Schuyler die op hun landgoed in Albany tot slaaf gemaakte Afrikanen te werk stelden.

Het werk dat slaven verrichtten, was cruciaal voor de ontwikkeling van de infrastructuur en de economie van Nieuw Nederland. Het WIC was afhankelijk van slaven om Nieuw Nederland op te bouwen en winstgevend te maken. Het betrof ontginning van land, arbeid op de Nederlandse boerderijen en molens door de hele kolonie, van Fort Oranje (Albany) tot Nieuw Amsterdam (NYC), het aanleggen van wegen op Manhattan waaronder het verbreden van een indianenspoor tot de brede weg Broadway en het bouwen van de muur die uiteindelijk Wall Street werd (1653), om hiermee niet alleen de indianen maar ook de Engelsen en de Fransen uit de Nederlandse vestigingsplaats te houden.

De paradox van New York als plek van vrijheid en tolerantie in tijden van slavernij, heeft zijn oorsprong in die paar decennia dat Nederland er voet aan de grond heeft. Als de slavenhandel eenmaal op gang komt, verdwijnt de schijntolerantie tegenover Afrikanen.
In de periode 1711-1762 was op de hoek Wall Street en Pearl Street de slavenmarkt van New York gevestigd. In juni 2015 onthulde burgermeester Bill de Blasio op die plek een plaquette ter herinnering aan dat feit.

African Burial Ground National Monument
De African Burial Ground National Monument is een herdenkingsplaats en nationaal monument in de stad New York op een plek waar sinds de 17e en 18e eeuw de resten van 400 Afrikanen begraven liggen. Het herdenkingsmonument ligt op de hoek van Elk Street en Duane Street in Lower Manhattan.

De resten werden in 1991 gevonden tijdens de bouw van een kantoorgebouw van de federale Amerikaanse overheid aan Broadway. De bouw werd tijdelijk stopgezet om de resten te bewaren en om het ontwerp van het gebouw te herzien zodat er voldoende ruimte overbleef voor een herdenkingsmonument. Op 19 april 1993 werd de plek tot National Historic Landmark benoemd.

https://mappingslavery.nl/kaarten/verenigde-staten/

Afbeelding 1: The Dyckman Farmhouse, Upper Manhattan New York
Afbeelding 2: William Burgis 1716, New York Public Library

Dyckman-huis
Wall Street slavenmarkt