Het Puttertje 1654

Carel Fabritius’ voorstelling van alleen een vogeltje voor zijn voederbak is ongewoon eenvoudig, Het schilderijtje laat zich op verschillende punten vergelijken met Johannes Vermeers Keukenmeid. Hoewel de onderwerpen heel verschillend zijn, schuilt de kracht van beide schilderijen in dezelfde elementen: het heldere, natuurlijke licht, de eenvoud van de compositie, de stevige schildertoets en het uitgebalanceerde  kleurgebruik. Fabritius maakte Het Puttertje in 1654, enkele jaren voordat Vermeer zijn Keukenmeid schilderde. Het werk van Fabritius zal de 10 jaar jongere Vermeer zeker beïnvloed hebben.

Fabritius schilderde Het Puttertje  op een tamelijk dik paneel, waarvan de randen niet op de gebruikelijke manier zijn afgeschuind. Daaruit valt op te maken dat het schilderij niet bedoeld was om in te lijsten. Spijkergaatjes in de onder- en bovenkant doen vermoeden dat het paneeltje deel uitmaakte van een voorwerp waarin werkelijkheid en illusie nagenoeg onzichtbaar in elkaar overgingen.

Puttertjes, of distelvinkjes, waren in de 17e eeuw populaire huisdieren, die gewoonlijk vastzaten aan hun voederbakje met daarboven het vogelhuisje. Onder zo’n voederbakje was een miniatuur mechaniek met waterput bevestigd. De distelvink kon zijn eigen drinkwater putten door een piepklein emmertje neer te laten in een waterreservoir. De veronderstelling is nu dat er boven het schilderijtje ooit een echt vogelhuisje bevestigd was en dat zich aan de onderkant zo’n kleine waterput bevond.

Bron: Wikipedia

Het Puttertjes van Fabritius