Leermeester Rembrandt


Carel Fabritius werd in februari 1622 geboren in Middenbeemster en hier bracht hij ook zijn jeugd door. Kort na zijn huwelijk met Aeltje Velthuys op 22 september 1641 is hij verhuisd naar Amsterdam. Carel, die evenals zijn broer Barent zijn eerste lessen in de schilderkunst kreeg van zijn vader, wilde zich verder bekwamen in het schildersvak en de aanwezigheid van Rembrandt (1606-1669) in Amsterdam was waarschijnlijk de aanleiding zich in deze stad te vestigen. Rembrandt had namelijk in die periode niet alleen een grote reputatie opgebouwd als schilder maar ook als leermeester.

Fabritius heeft  na zijn huwelijk in 1641 als 19-jarige leerling zijn intrede gedaan in Rembrandts atelier in Amsterdam.  Hij zal ongetwijfeld gezien hebben hoe Rembrandt, die zich toen op het hoogtepunt van zijn succes en roem bevond, in 1642 “De Nachtwacht” voltooide en  dit moet diepe indruk op hem hebben gemaakt.

Er zijn slechts enkele schilderijen van Fabritius uit de periode bij Rembrandt bekend, waaronder ‘De opwekking van Lazarus’ en ‘Mercurius, Argus en Io’. Overduidelijk zie je in beide werken de invloed van Rembrandt terug; een compositie vol drama en emotie, met dicht opeengedrongen figuren die helder oplichten tegen een donkere achtergrond.

Na zijn vertrek uit het atelier van Rembrandt in 1643 en zijn terugkeer naar Middenbeemster probeerde Fabritius in zijn levensonderhoud te voorzien als portretschilder. Twee schilderijen, ‘Portret van Abraham de Potter’ uit 1649 en ‘Zelfportret’ c. 1647-1648 getuigen hiervan.

Afbeelding 1: De opwekking van Lazarus c. 1643 - Muzeum Narodowe, Warschau
Afbeelding 2: Mercurius, Argus c.1645-1647 - Los Angeles County Museum of Art

De opwekking van Lazarus
Mercurius-Argus