• Het Puttertje en het Plakkaat in een fraai lijstje
    Het Puttertje en het Plakkaat van Verlatinghe
  • Het boek en de film The Goldfinch
    Het boek en de film - Het Puttertje
  • Kunstzinnig Goldfinch Heren Horloge
    Kunstzinnig heren horloge
goede alt beschrijving
Het Mauritshuis in Den Haag is sinds 1822 een museum met voornamelijk schilderijen uit de Gouden Eeuw. Tot de vaste collectie behoort Het puttertje van Carel Fabritius.
Het Plakkaat en New York

Het Plakkaat en New York

De Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring uit 1776 heeft tekstdelen overgenomen van Het Plakkaat van Verlatinghe, zoals met name het principe dat de burgers het recht hebben om hun vorst te verlaten als die de wetten en traditionele vrijheden van de burgers niet respecteert. In dit licht is het belangrijk te beseffen dat New York gesticht is als Nieuw-Amsterdam en dat velen van de immigranten, zoals Adriaen van der Donck, afkomstig waren uit de Nederlandse Republiek. Van der Donck, advocaat en landeigenaar in Nieuw-Nederland, was een van de belangrijkste politieke voorvechters van het recht op zelfbestuur in de stad Nieuw-Amsterdam en kan worden gezien als vader van de geboorteakte van de stad die later New York zou worden.